Klachtenregeling

  1. De Klacht dient direct, in iedergeval binnen 5 werkdagen, ter hand te worden gesteld aan de assistente. U kunt dit mailen naar: directie@tandartsenschagen.nl
  2. Binnen 2 werkdagen dient de 1e medewerkster een ontvangstbevestiging gestuurd te hebben naar de patiënt.
  3. Klacht kan direct worden opgelost, anders dient er binnen 14 dagen een afspraak gemaakt te worden met de patiënt in de praktijk. Dit gebeurt in overleg met de 1e medewerkster. Afhankelijk van het soort klacht, zal er bepaald worden wie hier bij aanwezig dient te zijn.
  4. De 1e medewerkster schrijft een gespreksverslag, om dit na controle door de tandarts directeur, te versturen naar de patiënt.
  5. Indien de klacht niet is opgelost, wordt er een vervolgafspraak ingepland met de tandarts directeur, eindverantwoordelijke in deze, binnen 4 weken.

Alle ontvangen correspondentie, klachtenformulieren en incidentenoverzichten worden door de 1e medewerkster opgeslagen in de praktijk en gearchiveerd.

Direct hulp? Bel 0224 – 851 855 of mail info@tandartsenschagen.nl Inschrijven? klik dan op de button.

Aanmelden